Valmistavan teollisuuden digitaaliset työkalut-seminaari

Seminaarissa on tarkoitus kuvata, miten valmistavan teollisuuden pk-yritykset voivat hyötyä erilaisista digitaalisista työkaluista ja järjestelmistä. Seminaarissa kuvataan yritysten näkökulmasta eri työkalujen ja järjestelmien tuomaa lisäarvoa, jonka lisäksi kuvataan jokaisen aihetapauksen tausta, tarkoitus ja toteutustapa yleisellä tasolla. Esityksistä on tarkoitus saada osallistujalle kuva siitä, mitä, miten ja miksi on tehty. Tilaisuus on maksuton, ja sisältää tarjoilun paikan päällä osallistuville!

Kohderyhmä

Tilaisuus on kohdennettu ensisijaisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksille, mutta mukaan voivat ilmoittautua kaikki digitaalisista työkaluista ja järjestelmistä, sekä niitä koskevista vinkeistä kiinnostuneet henkilöt.

 

8:30-11:40 20.1.2023

 

Aikataulu ja sisältö lyhyesti

Alkusanat – 8.30-8.40

SP stainless Oy – 8.40-9.10 Henkilöstön ääni dataksi – Työntekijöiden osallistaminen muutoksessa ja päivittäisessä toiminnassa

Lapinlahden Koneistus Oy – 9.10-9.40 Tarvelähtöinen operatiivinen mittaristo – Läpinäkyvyyden parantaminen tiedon visualisoinnilla

Tauko ja tarjoilut – 9.40-10.00

Suomen Elektropinta Oy – 10.00-10.30 Tietojärjestelmien yhteensovittaminen – Miten hyödyntää tehokkaasti olemassa olevaa tietoa?

SK Tools Oy – 10.30-11.00 Pienen yrityksen järjestelmähankinnat – Tuotantoa avustavien järjestelmien kartoitus

Lime Technologies Finland Oy – 11.00-11.30 CRM valmistavalle teollisuudelle – Mitä lisäarvoa tuo erillinen asiakkuudenhallintajärjestelmä?

Loppusanat 11.30-11.40

Paikka

Microkatu 1, Kuopio. Tila B5015 ja etänä Teamsilla.

Ilmoittautuminen

Tiistai 17.1.2023 klo 14 mennessä.

Lisätiedot:

Jari Lipponen, projektipäällikkö, +358447855828