Pohjois-Savon liiton logo.
Euroopan Unionin logo.
Vipuvoimaa EU:lta logo.

DIVA hissipuhe

DiVa on valmistavalle teollisuudelle suunnattu digitalisaation kehittämishanke, jossa kohdennetaan olemassa oleva tutkittu tieto tarvelähtöisesti yrityksien kehittämisvoimaksi, integroimalla termit ”digitalisaatio” ja ”IoT” käsitetasolta kauan kaivattuun käytäntöön konkreettisilla ratkaisuilla. Hankkeessa on mukana yhteistyökumppaneina paikallisia valmistavan teollisuuden yrityksiä.

Mitä etsit sivustolta?

Ajankohtaista hankkeessa

Miten yritys tunnistaa ylimääräisiä aikasyöppöjä?

01.11.2022

Kuinka yrityksissä voitaisiin tunnistaa systemaattisesti SYYT työn keskeytymisille, niiden keston ja ajankohdan lisäksi? Paljon hyviä työkaluja

Lue lisää

Askeleet ERP-järjestelmän valintaan

20.06.2022

Monet teolliset PK-yritykset ohjaavat toimintaansa Excelin ja erilaisten paperien avulla, etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Tämä on varsin hyvä t

Lue lisää

Työntekijät jalkauttavat muutoksen

08.06.2022

Työntekijät ovat yrityksen tärkein ajuri kehittämisessä. Tämän takia kehittämistoimenpiteiden jalkauttamisessa korostuu, että työntekijät ymmärt

Lue lisää
Lue kaikki artikkelit

Hankkeen tapahtumat

Järjestämme tapahtumia ja koulutusta digitalisaatiosta.

Näin voit osallistua

Annamme mielellämme lisätietoja hankkeesta. Voit täyttää yhteydenottolomakkeen tai olla suoraan yhteydessä hankkeen työntekijöihin.

Kuinka yrityksissä voitaisiin tunnistaa systemaattisesti SYYT työn keskeytymisille, niiden keston ja ajankohdan lisäksi?

Paljon hyviä työkaluja on olemassa arvoa lisäävän ja -lisäämättömän ajan (kone pyörii / ei pyöri) tunnistamiseen yrityksissä, mutta vähemmän löytyy ratkaisuja kysymykseen ”MIKSI arvoa ei tuoteta” (kone ei pyöri).

DiVa-hankkeessa olemme kehittäneet/kehittämässä muun muassa juuri näitä työkaluja, pilotoiden ensin mahdollisimman yksinkertaisilla PoC-toteutuksilla, edeten kehityskelpoisimpien parissa portaittain. Sovellus on rakennettu skaalautumaan hyvin nopeasti eri tyyppisistä yrityksistä ja toiminnoista toiseen.