Digitaaliset työkalut robottihitsauksessa webinaarissa käydään läpi nykyaikaisia työkaluja, joita Savonialla hyödynnetään robottihitsaukseen liittyvässä tutkimuksessa. Vastaavien ratkaisujen avulla hitsaavaa tuotantoa voidaan tehostaa mm. saamalla tuotannosta reaaliaikasta tietoa hitsaustapastumista. Webinaarissa tarkastellaan demo-tuotteen matkaa suunnittelu vaiheesta robottilla hitsatuksi tuotteeksi. –

Avustavat sovellukset hitsausparametrien valintaan -Delfoi ARC -etäohjelmointi ohjelmiston käyttö -3d-suunnittelussa luodun hitsitiedon hyödyntäminen etäohjelmoinnin apuna -Toteutuneen hitsausdatan keräys robottijärjestelmästä Webinaarissa tarkasteltavista osa-alueista muodostuu selkeä kuva vaiheista, joita tyypillinen hitsausrobottien etäohjelmointi pitää sisällään.

Löydät videon myös täätä:

https://aoe.fi/#/materiaali/2035